عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام
۰۴ مهر ۱۳۹۸

عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام

به گزاری روابط عمومی شهرداری طالقان، عطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام با حضور مهندس قاسمپور شهردار، جناب سرهنگ اصل زعیم فرماندهی سپاه ناحیه طالقان و همراهان انجام پذیرفت. همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.