عملیات تعویض و نصب بنر تصویر حضرت آیت الله طالقانی(ره)
۰۶ بهمن ۱۳۹۸

عملیات تعویض و نصب بنر تصویر حضرت آیت الله طالقانی(ره)