عملیات پاکسازی و لایروبی نهر در محله کولج پابین
۲۹ آذر ۱۳۹۸

عملیات پاکسازی و لایروبی نهر در محله کولج پابین