عملیات گلدان گذاری بلوار
عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان) ۰۹ آذر ۱۴۰۱

عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان)

عملیات گلدان گذاری حد فاصل خیابان چشم انداز و بلوار آیت الله طالقانی (چالان) با همت واحد عمران شهرداری طالقان در حال انجام است