فعالان محیط زیست طالقان
برگزاری جلسه محیط زیست و خدمات شهری در ساختمان شورای اسلامی شهر طالقان ۰۳ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه محیط زیست و خدمات شهری در ساختمان شورای اسلامی شهر طالقان

جلسه ای با موضوع محیط زیست و خدمات شهری با حضور نمایندگان ادارات مرتبط، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و فعالان اجتماعی حوزه محیط زیست در دفتر شورای شهر برگزار شد .