فعالیتهای واحد نقلیه و خدمات موتوری شهرداری طالقان
۰۵ آبان ۱۳۹۷

فعالیتهای واحد نقلیه و خدمات موتوری شهرداری طالقان

همانگونه که از نام واحد نقلیه و خدمات موتوری پیداست محور فعالیت این واحد در ابعاد مختلفی می باشد که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات خود، خدمات با کیفیت و مطلوبی را به شهروندان ارائه می نماید و از این رو واحد خدمات موتوری شهرداری طالقان به عنوان یک قلب تپنده می باشد […]