لزوم تأمین سرانه‌های بومی و خدماتی در حریم شهرها
۳۰ آبان ۱۳۹۸

لزوم تأمین سرانه‌های بومی و خدماتی در حریم شهرها

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حامد صادقیان نماینده مردم استان البرز در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه سابقه طرح‌های شهری و برنامه ریزی شهری در ایران کمتر از ۹۰ سال است، گفت: اولین طرح‌های شهری با الگوگیری از مدل‌های غربی ساخته شد. وی تصریح کرد: این طرح پیشنهادی شهر همدان است که در […]