محل مورد نظر طی برنامه جهادی توسط کارگران خدوم شهرداری پاکسازی گردید.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

پیام مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر شهرداری طالقان در پاسخ به كليپ پخش شده در فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر شهرداری طالقان در این باره گفت: ضمن عذر خواهی از شهروندان عزیز در خصوص معضل یاد شده به استحضار می رساند: شهرداری طالقان نسبت به تهیه طرح جامع پسماند حوزه ابریز کل شهرستان طالقان اقدام نموده و در کمیته پسماند استان به تصویب رسیده […]