معارفه مسئول واحد شهرسازی شهرداری طالقان
۳۰ خرداد ۱۳۹۹

معارفه مسئول واحد شهرسازی شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار طالقان طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه مهندس اکبریان در سمت مسئول واحد شهرسازی، مهندس اسدیان از کارمندان با سابقه شهرداری را به عنوان سرپرست واحد شهرسازی شهرداری طالقان منصوب نمود . برای جناب مهندس اکبریان که به شهرداری گلسار  مامور گردیده از […]