ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از پل جزن
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از پل جزن

قابل توجه اهالی و رانندگان محترمی که قصد تردد از پل جبرئیل آباد محله جزن را دارند: عبور وسایل نقلیه از روی این پل تا اطلاع ثانوی ممنوع است.