ممنوعیت هرگونه دست فروشی در حوزه شهر طالقان
۰۸ بهمن ۱۳۹۹

مصوبه مورخه ۸/ ۱۱/ ۹۹ ستاد کرونای شهرستان طالقان

به اطلاع اهالی محترم شهرستان طالقان می رساند: با توجه به مصوبه مورخه ۸/ ۱۱/ ۹۹  ستاد کرونای شهرستان طالقان و در راستای اقدامات پیشگیرانه مقابله با شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی چهارشنبه بازار و هرگونه دستفروشی ممنوع می باشد.