مهندس ایرج اسدیان به عنوان سرپرست شهرداری طالقان معرفی شد.
سرپرست شهرداری شهر طالقان معرفی شد ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

سرپرست شهرداری شهر طالقان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان با آرا موافق اعضای شورای اسلامی شهر و با حکم سرکار خانم حمیرا مقیمی رئیس شورای اسلامی شهر، مهندس ایرج اسدیان به عنوان سرپرست شهرداری طالقان انتخاب گردید. مراسم معارفه مهندس اسدیان با حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان و مسئولان […]