نشست شوراهای اسلامی استان البرز
پنجمین نشست روسای کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شوراهای اسلامی ۰۴ آبان ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر طالقان

پنجمین نشست روسای کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شوراهای اسلامی

پنجمین نشست روسای کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شوراهای اسلامی شهرها و معاونین فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرهای استان البرز برگزار شد.