نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر با تعدادی از جوانان شهرستان طالقان
نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر با تعدادی از جوانان شهرستان طالقان ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر با تعدادی از جوانان شهرستان طالقان

نشست صمیمی شورای اسلامی شهر طالقان با تعدادی از جوانان شهرستان طالقان در گرامیداشت روز جوان و اعیاد شعبانیه انجام شد