نصب تابلوی شهید والامقام سرلشکر فرامرز عباسی
۱۰ فروردین ۱۴۰۰

نصب تابلوی شهید والامقام سرلشکر فرامرز عباسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این تابلو پس از طی مراحل نامگذاری معابر و مصوبه شورای نامگذاری به پاس بزرگداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای سرلشکر شهید فرامرز عباسی ، روبروی ساختمان رعد و ابتدای محدوده خیابان منتهی به مصلای شهر طالقان نصب گردید.