نصب علایم ترافیکی
نصب علایم ترافیکی ۲۹ آذر ۱۴۰۱

نصب علایم ترافیکی

علایم ترافیکی (باتومی شبرنگ دار و چشم گربه ای) در نقاط مورد نیاز توسط واحد ترافیک شهرداری نصب گردید

نصب علایم ترافیکی ۱۲ آذر ۱۴۰۱

نصب علایم ترافیکی

با همت واحد ترافیک شهرداری طالقان علایم ترافیکی (باتومی شبرنگ دار و چشم گربه ای) در محدوده انتهایی بلوار آیت اله طالقانی (چالان) و ابتدای خیابان چشم انداز با هدف ایجاد نظم، کنترل و بهبود تردد خودروها نصب گردید .