هادی لطفی به عنوان شهردار ششمین دوره شورای اسلامی شهر طالقان معرفی شد
۱۵ شهریور ۱۴۰۰

معرفی شهردار طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان، پیرو فراخوان منتشره شورای اسلامی شهر طالقان به منظور انتخاب شهردار، اعضای شورا طالقان پس از بررسی های همه جانبه سوابق و عملکرد داوطلبین، دکتر هادی لطفی را بالاتفاق و با پنج رای موافق به عنوان شهردار طالقان انتخاب نمودند. منتخب شورای شهر طالقان جهت […]