هفته پدافند غیرعامل گرامی باد
۰۸ آبان ۱۴۰۰

هفته پدافند غیرعامل گرامی باد

پدافند غیرعامل به مجموعه تدابير واقدامات غير نظامي كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي، مصون سازي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات مختلف اعم از طبيعي وغيرطبيعي (انسان ساز و دشمن پايه) اطلاق می شود.

۰۷ آبان ۱۳۹۷

هفته پدافند غیرعامل گرامی باد

پدافند غیرعامل به عنوان راهبرد مهم و اساسی مصون سازی و بازدارندگی کشور در مقابل انواع تهدیدات دشمنان و رویکردی مؤثر در حفظ و حراست از دستاوردهای مادی و معنوی نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران برای رسیدن به رشد، پیشرفت، توسعه متوازن و پایدار و یکی از برنامه های امنیت ملی کشور است که از […]