پاکسازی معابر
جمع آوری و حمل خاک و نخاله های رها شده از حاشیه میدان امام خمینی ۰۳ مهر ۱۴۰۲

جمع آوری و حمل خاک و نخاله های رها شده از حاشیه میدان امام خمینی

جمع آوری و حمل خاک و نخاله های رها شده از حاشیه میدان امام خمینی با تلاش نیروهای واحد موتوری انجام شد از شهروندان محترم خواهشمند است نخاله های ساختمانی خود را به جایگاه تجمیع نخاله در منطقه آهک دره انتقال دهند و از رهاسازی خاک و نخاله در حاشیه معابر و میادین خودداری نمایند.