پل خسبان
انتقال سازه ی پل فلزی جهت نصب در کنار پل اصلی محله خسبان ۱۹ آبان ۱۴۰۲

انتقال سازه ی پل فلزی جهت نصب در کنار پل اصلی محله خسبان

جابجایی و انتقال سازه ی پل فلزی جهت نصب در کنار پل اصلی محله خسبان به منظور انتقال خطوط ِ گاز، آب و سایر لوله های تاسیساتی با تلاش نیروهای مجموعه خدمات شهر شهرداری طالقان انجام شد این عملیات در ادامه ساماندهی و تعریض پل محله خسبان ، احداث دیوار ساحلی و تامین امنیت لوله […]