پویش مردمی جمع آوری درب ظروف پلاستیکی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

پویش مردمی جمع آوری درب ظروف پلاستیکی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان با همکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در نظر دارد جهت خرید ویلچر برای توان یابان و معلولان مجتمع رعد و بهزیستی طالقان و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست همراه با اهالی شریف شهرستان طالقان مبادرت به جمع آوری درب های ظروف پلاستیکی […]