چرا باید زباله ها را تفکیک کنیم؟
۰۵ بهمن ۱۳۹۹

چرا باید زباله ها را تفکیک کنیم؟

1- زباله تر را میشود در صورت تفکیک به کود (کمپوست) تبدیل کرد. 2- زباله های تر فسادپذیر هستند و در صورت ترکیب با سایر زباله ها باعث آلودگی سایر زباله ها میشوند. 3- زباله های خشک در صورت تفکیک شدن قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند. 4- برخی از زباله ها مانند پلاستیک، شیشه […]