کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.   در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد: 1-احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث […]