کنترل اپیدمی کوید ۱۹ طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

کنترل اپیدمی کوید ۱۹ طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، آزمایش تشخیصی کرونا، کلیه پرسنل شهرداری طالقان توسط تیم اعزامی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در راستای اجرای بسیج ملی، کنترل اپیدمی کوید ۱۹ (طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) در نماز خانه شهرداری انجام پذیرفت.