گزیده ای از سخنان دکتر لطفی شهردار طالقان در دیدار با استاندار البرز:
۲۶ آذر ۱۴۰۰

حضور استاندار البرز در شهرستان طالقان

گزیده ای از سخنان دکتر لطفی شهردار طالقان در دیدار با استاندار البرز: تسهیلات لازم نسبت به اخذ مجوزات حرایم فراهم شود تا امکان جذب سرمایه گذار در زمینه های مختلف در راستای افزایش درآمدهای حوزه شهری صورت پذیرد. پراکندگی شهر طالقان و اعتبارات اندک آن با توجه به فاکتورهای جمعیتی سبب می شود تا […]