گفتگوی صمیمی مهندس قاسمپور شهردار طالقان با نیروهای خدمات شهر شهرداری
۰۵ مهر ۱۳۹۸

گفتگوی صمیمی مهندس قاسمپور شهردار طالقان با نیروهای خدمات شهر شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این نشست، کلیه نیروهای خدمات شهر به بیان مشکلات شخصی و کاری پرداختند و شهردار طالقان پس از شنیدن نقطه نظرات و خواسته های آنان  کلیه درخواستها، پیشنهادات و نظرات آنها را مورد توجه و مدنظر قرار داد. در ادامه مهندس قاسم‌پور ضمن قدردانی از زحمات نیروهای خدمات […]