۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک گرامی باد .نصب بنر در سطح شهر به مناسبت هوای پاک انجام شد.
تمیزی و پاکیزگی از اخلاق پیامبران است. (تحف العقول، ص 442) ۲۹ دی ۱۴۰۰
امام رضا (ع):

تمیزی و پاکیزگی از اخلاق پیامبران است. (تحف العقول، ص 442)