به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در  این جلسه دکتر جهانی فرماندار، مهندس قاسمپور شهردار، ریاست شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولین ذیربط حضور داشتند و در خصوص اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا، موضوع زباله های شهر و روستاها، آب آشامیدنی روستاها، محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک عرضه شده در طالقان، […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در  این جلسه دکتر جهانی فرماندار، مهندس قاسمپور شهردار، ریاست شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولین ذیربط حضور داشتند و در خصوص اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا، موضوع زباله های شهر و روستاها، آب آشامیدنی روستاها، محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک عرضه شده در طالقان، سگهای ولگرد و پی گیری مصوبات جلسه قبل بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.