گردش کار در شهرداری
گردش کار املاک ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار املاک

گردش کار واحد نوسازی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار واحد نوسازی

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مدارک مورد نیاز واحد نوسازی

 مدارک مورد نیاز صدور پروانه                 1-اصل و فتوکپی سند مالکیت                 2-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک                 3-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری                4-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها                5-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) * حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی […]

گردش کار شهرسازی ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار شهرسازی

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعات پایه شهرسازی

اطلاعات پایه شهرسازی: مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورتمجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.) مساحت زیربنا: مساحت هر […]

گردش کار درآمد ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

گردش کار درآمد

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مدارک مورد نیاز بخش درآمد

مدارک مورد نیاز صدور پروانه                 1-اصل و فتوکپی سند مالکیت                 2-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک                 3-اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری                4-اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها                5-اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)  *حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی […]

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مجوزهای واحد درآمد

متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از واحد درآمد درخواست نمایند:  استعلام اداره ثبت  استعلام نقل و انتقال دفتر خانه  استعلام بانک  استعلام زمین شهری

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مدارک مورد نیاز بخش املاک

مدارک مورد نیاز واحد املاک اصل و فتوکپی سند مالکیت (برابر با اصل) اصل و فتوکپی شناسنامه مالک(برابر با اصل) اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری (برابر با اصل) اصل و کپی صورت جلسه و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها و زمین اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) گزارش بازدید و بروکف از […]