به گزازش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان ظهر روز گذشته مورخه 1402/5/10 شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق کارشناسان شهرداری و پیمانکاران، از پروژه احداث کتابخانه عمومی شهر بازدید به عمل آوردند . در این بازدید پیشرفت فیزیکی ساختمان کتابخانه عمومی شهر، موانع اجرایی، اعتبارات لازم و راهکارهای لازم جهت […]

به گزازش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان ظهر روز گذشته مورخه 1402/5/10 شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق کارشناسان شهرداری و پیمانکاران، از پروژه احداث کتابخانه عمومی شهر بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید پیشرفت فیزیکی ساختمان کتابخانه عمومی شهر، موانع اجرایی، اعتبارات لازم و راهکارهای لازم جهت ادامه ساخت و تکمیل این ساختمان مورد تاکید و پی گیری قرار گرفت .