به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه طرح توانمندسازی جوامع محلی و تشکل های شهرستان طالقان با حضور مهندس جهانی فرماندار، دکتر جذی مدیرکل دفتر حفاظت از خاک، مراتع و آبخیزداری، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر شهرداری، بخشداران، دهیاران و سایر مدیران شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوع حفظ […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه طرح توانمندسازی جوامع محلی و تشکل های شهرستان طالقان با حضور مهندس جهانی فرماندار، دکتر جذی مدیرکل دفتر حفاظت از خاک، مراتع و آبخیزداری، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر شهرداری، بخشداران، دهیاران و سایر مدیران شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه پیرامون موضوع حفظ اراضی و مراتع ملی با استفاده از مشارکت مردمی و ادارات ذیربط ضمن توجه به برنامه های اقتصادی روستائیان بحث و تبادل نظر شد.