به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه كميته بانوان و خانواده ستاد بزرگداشت چهل و يكمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلام و ستاد بزرگداشت روز زن و مقام مادر با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى، مشاورين امور بانوان و خانواده فرماندارى ها، دستگاه هاى اجرايى استان و شهردارى هاى تابعه و همچنين روساى […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه كميته بانوان و خانواده ستاد بزرگداشت چهل و يكمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلام و ستاد بزرگداشت روز زن و مقام مادر با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى، مشاورين امور بانوان و خانواده فرماندارى ها، دستگاه هاى اجرايى استان و شهردارى هاى تابعه و همچنين روساى مجامع مشورتى زنان شهرستان هاى استان در سالن شهداى دولت استاندارى البرز برگزار گردید.

در این جلسه ارائه و بررسى برنامه هاى پيشنهادى مرتبط با بزرگداشت ايام الله مبارك فجر انقلاب اسلامى و روز زن و مقام مادر در دستور كار قرار گرفت.

همچنین در اين نشست در راستاى هم افزايى، بهره مندى از ظرفيت ها و ارتقاء تعامل دستگاه هاى اجرايى در عملياتى نمودن برنامه هاى شاخص پيشنهادى مرتبط با دستور كارهاى جلسه تشكيل گرديد.