به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، صبح امروز ۱۴۰۰/۵/۱۴ مراسم تحلیف شورای ششم شهر طالقان با حضور حسینی نسب فرماندار، آقابراری معاون فرماندار و اعضای شورای دروره پنجم بر گزار و سکان شورایی شهر طالقان به شورای اسلامی دوره ششم سپرده شد. در این جلسه ضمن تقدیر از شورای دوره پنجم که تلاش بی وقفه […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، صبح امروز ۱۴۰۰/۵/۱۴ مراسم تحلیف شورای ششم شهر طالقان با حضور حسینی نسب فرماندار، آقابراری معاون فرماندار و اعضای شورای دروره پنجم بر گزار و سکان شورایی شهر طالقان به شورای اسلامی دوره ششم سپرده شد.

در این جلسه ضمن تقدیر از شورای دوره پنجم که تلاش بی وقفه ای در چهار سال گذشته داشته اند و به اعضای جدید شورای شهر خوش آمدگویی شد.

فرماندار از اعضای شورای اسلامی شهر خواستند تا با برنامه ریزی مناسب شهری پویا و سالم داشته باشیم.

انتخاب هیئت رئیسه و مراسم تحلیف انجام شد و خانم مقیمی بعنوان رئیس شورای شهر، حامد صادقیان نایب رئیس و ابوالفضل قاضی میر سعید خزانه دار و منشی شورا انتخاب گردیدند.

در پایان توسط فرماندار لوح تقدیر به اعضای شورای دوره پنجم اهدا شد.