تزیین شهر به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد مولود کعبه، امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر تبلیغات محیطی با ریسه کشی و اهتزاز پرچم های ایران و رنگی در بلوار و پل ورودی شهر ، نصب بنرهای ولادت و آذین بندی مبادی ورودی

تزیین شهر به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد مولود کعبه، امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر

تبلیغات محیطی با ریسه کشی و اهتزاز پرچم های ایران و رنگی در بلوار و پل ورودی شهر ، نصب بنرهای ولادت و آذین بندی مبادی ورودی