به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان، جلسه ای روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ در دفتر جناب آقای دکتر ایزدی،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با حضور شهردار طالقان و رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر و مشاور طرح تفصیلی تشکیل و درخصوص راه کارهای اجرایی و تصویب طرح تفصیلی ویژه […]

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان، جلسه ای روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ در دفتر جناب آقای دکتر ایزدی،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با حضور شهردار طالقان و رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر و مشاور طرح تفصیلی تشکیل و درخصوص راه کارهای اجرایی و تصویب طرح تفصیلی ویژه طالقان بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

در این جلسه جناب آقای دکتر ایزدی ضمن تاکید بر مشکلات مردم فهیم طالقان در شرایط کنونی، بر اجرای راه کار های قانونی و فنی و اصولی توسط مشاور طرح ویژه تفصیلی تاکید نمودند.

ضمناً مهندس قاسمپور و اعضای شورای اسلامی شهر خواسته های مردم را به سمع و نظر ایشان رسانیده و درخواست حداکثر مساعدت قانونی را داشتند.

در پایان مقرر شد حداکثر طی ده روز آینده، جلسه ای با حضور مسئولین راه و شهرسازی استان البرز، وزارت راه و شهرسازی و با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان، تشکیل و نقاط مبهم طرح تفصیلی بررسی و جهت طی نمودن مراحل قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال و پس از تصویب نهایی ابلاغ گردد.