روابط عمومی شهرداری طالقان / جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست مهندس بهزادی وبا حضور نمایندگانی ازمدیریت ستاد بحران ،  فرمانداری ، شورای اسلامی شهر ، اداره امور آب ، آبفای شهری ، شرکت مخابرات ، و سایر دستگاههای خدمات رسان در ساختمان شهرداری برگزار شد .  در این جلسه راهکارهایی برای افزایش آمادگی دستگاههای […]

روابط عمومی شهرداری طالقان / جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست مهندس بهزادی وبا حضور نمایندگانی ازمدیریت ستاد بحران ،  فرمانداری ، شورای اسلامی شهر ، اداره امور آب ، آبفای شهری ، شرکت مخابرات ، و سایر دستگاههای خدمات رسان در ساختمان شهرداری برگزار شد . 

در این جلسه راهکارهایی برای افزایش آمادگی دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران در شهر توسط نمایندگان دستگاهها ، مورد برسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ومقرر گردید دستگاههای خدماتی شهر تمهیداتی فراهم نمایند تا بتوانند از خدمات موبایل ماهواره ای در زمان بروز حوادث بهره برداری نمایند. شرکت آب منطقه ای نسبت به تهیه ، تصویب ، ارائه حد بستر و حریم تمام رود خانه های حوزه آبریز سد طالقان اهتمام ورزیده و با تجزیه و تحلیل خصوصیات فیزیوگرافی حوزه ، هیدروگراف واحد بارش های منطقه را تهیه نماید تا در مواقع بحرانی و با پیش بینی ایستگاه هواشناسی میزان دبی ماکزیمم رودخانه ها قابل براورد و بهره برداری گردد تا آمادگی دستگاهها برای رویارویی با شرایط بحرانی بیشتر و بهتر گردد 

فرمانداری شهرستان نیزنسبت به پیگیری و ادامه کاروآماده سازی بالگرد نشین جهت فرود و برخواستن هلیکوپترهای امدادی در محدوده شهری ودیگر نقاط شهرستان با همکاری سایر دستگاهها اقدام نماید و همچنین شبکه بهداشت و دیگر دستگاهها نسبت به آموزش پرسنل اداره متبوع و آموزشهای همگانی برای ارتقای آگاهی عمومی در رویارویی با شرایط بحرانی اقدام نمایند .

تهیه ژنراتورهای برق در مواقع ضروری و ساخت و تجهیز ایستگاههای هواشناسی به جهت گستردگی شهرستان در راستای افزایش دقت پیش بینی های هواشناسی و در نهایت شهرداری موظف گردید با توجه به عملیات حفاری شرکت گاز ، نسبت به بهسازی شبکه های  شهری در مسیرهای مورد نیاز اقدام نماید .