به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند: جمع آوری سگهای بدون صاحب در محدوده شهر و محله های شهر طالقان که باعث ناامنی و بروز بیماری و آلودگی محیط زندگی شده‌اند از روز یکشنبه (مورخ ۲۱ / ۸/ ۱۴۰۲ ) به مدت ۲۰ روز آغاز خواهد شد لذا از تمامی شهروندان و مالکان محترم تقاضا میگردد […]

به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند:

جمع آوری سگهای بدون صاحب در محدوده شهر و محله های شهر طالقان که باعث ناامنی و بروز بیماری و آلودگی محیط زندگی شده‌اند از روز یکشنبه (مورخ ۲۱ / ۸/ ۱۴۰۲ ) به مدت ۲۰ روز آغاز خواهد شد

لذا از تمامی شهروندان و مالکان محترم تقاضا میگردد از رها‌سازی سگ‌های خود در حوزه شهر طالقان خودداری نمایند.