به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این تابلوها در مکان‌های غیرمجاز مثل پیاده‌روها، تیرهای چراغ برق، محوطه فضای سبز و روی اِلمان‌های شهری نصب شده و نصب این گونه تابلوها و بنرها در حوزه شهری بدون اخذ مجوز از شهرداری خلاف مقررات بوده و علاوه بر اینکه در پاره ای از مواقع موجب عدم ایمنی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این تابلوها در مکان‌های غیرمجاز مثل پیاده‌روها، تیرهای چراغ برق، محوطه فضای سبز و روی اِلمان‌های شهری نصب شده و نصب این گونه تابلوها و بنرها در حوزه شهری بدون اخذ مجوز از شهرداری خلاف مقررات بوده و علاوه بر اینکه در پاره ای از مواقع موجب عدم ایمنی برای شهروندان و بروز حوادث و خطرات احتمالی برای آنان خواهد شد یکی از عوامل نازیبایی و ناهماهنگی مبلمان شهری محسوب می گردد.

با رعایت حقوق شهروندی، سیما، منظر و زیبایی های شهرمان را حفظ کنیم.