در این دیدارها استاندار البرز از پایگاه ستاد تسهیلات نوروزی شهر طالقان مستقر در میدان سرلشکر فلاحی بازدید نمود و ضمن گفتگو با دکتر لطفی شهردار طالقان و سایر مدیران ستاد خدمات سفر از  نحوه ی ارائه  خدمات سفرهای نوروزی در شهرستان طالقان بازدید به عمل آورد. “روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان”

در این دیدارها استاندار البرز از پایگاه ستاد تسهیلات نوروزی شهر طالقان مستقر در میدان سرلشکر فلاحی بازدید نمود و ضمن گفتگو با دکتر لطفی شهردار طالقان و سایر مدیران ستاد خدمات سفر از  نحوه ی ارائه  خدمات سفرهای نوروزی در شهرستان طالقان بازدید به عمل آورد.

“روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان”