به مناسبت  ۲۵اسفندماه سالروز شهادت شهید والا مقام مهدی باکری ، مسئولان واحدهای شهرداری با حضور در دفتر  شهردار و با تقدیم دسته گل، این روز را به دکتر لطفی  تبریک گفتند و از زحمات شهردار طالقان در مجموعه شهرداری تقدیر و تشکر کردند.

به مناسبت  ۲۵اسفندماه سالروز شهادت شهید والا مقام مهدی باکری ، مسئولان واحدهای شهرداری با حضور در دفتر  شهردار و با تقدیم دسته گل، این روز را به دکتر لطفی  تبریک گفتند و از زحمات شهردار طالقان در مجموعه شهرداری تقدیر و تشکر کردند.