به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات کاشت درخت سنجد و توت هرات به تعداد ۱۵۰ اصله در مسیر جاده اصلی خسبان و جزینان با هدف زیبا سازی و توسعه فضای سبز شهری توسط  واحد فضای سبز شهرداری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، عملیات کاشت درخت سنجد و توت هرات به تعداد ۱۵۰ اصله در مسیر جاده اصلی خسبان و جزینان با هدف زیبا سازی و توسعه فضای سبز شهری توسط  واحد فضای سبز شهرداری آغاز شد.