عملیات گابیون بندی دیواره ریزشی ورودی محله گزینان توسط شهرداری طالقان انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان دیواره ریزشی (کند گزینان) که همواره مشکلات و خطرات جدی برای عبور و مرور شهروندان محترم این محله و خودروها بوجود می آورد که طی سالهای گذشته این سنگها توسط نیروها و ماشین آلات شهرداری جمع آوری، پاکسازی و به مکانهای مناسب حمل می گردید لذا پس از بررسی های به عمل آمده و بازدیدهای مکرر توسط شهردار، اعضای شورا، کارشناسان و متخصصان امر، نسبت به گابیون بندی جهت آماده سازی و اجرای راک فال تصمیم گیری و اقدامات اولیه آغاز شد.
استفاده از راک فال موثرترین روش کنترل، ایمن سازی، تامین و حفاظت جانی و جلوگیری از خسارت های ناشی از ریزش سنگ بوده و قابلیت
انعطاف پذیری، جذب ضربه های وارده، نگهداری قطعات سنگی از ویژگی های مهم این روش محسوب می شود.
دکتر لطفی شهردار طالقان به اتفاق واحدهای ذیربط شهرداری عصر روز یکشنبه مورخه ۶ آذر ۱۴۰۱ روند اجرایی این پروژه را مورد بررسی و بازدید قرار داد.