به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان: دیدار مردمی با شهردار طالقان با حضور واحدهای شهرداری طی دو روز در هفته جهت ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری و مطرح شدن مشکلات، معضلات و همچنین پیگیری مطالبات مردمی برگزار می شود. در این دیدارها شهردار و کلیه مسئولان واحدهای شهرداری آماده پاسخگویی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان: دیدار مردمی با شهردار طالقان با حضور واحدهای شهرداری طی دو روز در هفته جهت ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری و مطرح شدن مشکلات، معضلات و همچنین پیگیری مطالبات مردمی برگزار می شود.

در این دیدارها شهردار و کلیه مسئولان واحدهای شهرداری آماده پاسخگویی به شهروندان و مراجعان محترم می باشند و در اسرع وقت مبادرت به بررسی و اقدام لازم جهت تسریع در روند اجرای درخواستها و مطالبات مردمی می نمایند.