به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر طالقان / با مکاتبه کتبی و پی گیری شورای اسلامی شهر و دستور فرماندار ، جلسه رسیدگی به باقیمانده معدود مشکلات و ابهامات مربوطه به این حوزه که با حضور روسای ادارات منابع آب ، گاز ، شهرداری و نمایندگان شورای اسلامی شهر به ریاست فرماندار شهرستان برگزار […]

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر طالقان / با مکاتبه کتبی و پی گیری شورای اسلامی شهر و دستور فرماندار ، جلسه رسیدگی به باقیمانده معدود مشکلات و ابهامات مربوطه به این حوزه که با حضور روسای ادارات منابع آب ، گاز ، شهرداری و نمایندگان شورای اسلامی شهر به ریاست فرماندار شهرستان برگزار شد ، پس از بررسی ابعاد مختلف امر و رفع ابهامات موجود ، مقرر شد به معدود شهروندان باقیمانده به عنوان یک حق قانونی انشعاب گاز تحویل گردد . در این جلسه ابعاد حقوقی تحویل انشعاب گاز به صاحبان اماکن و مستغلات در پلاک 25 اصلی (شهرک ) برسی گردید و اداره گاز همانند دیگر ادارات ارائه کننده خدمات عمومی نظیر  ( آب ، برق ، تلفن ) نسبت به صدور قبض گاز و سایر مستندات مربوطه که مبین مالکیت بر شش دانگ اعیانی از سوی ساکنان و صاحبان اماکن و مستغلات در شهرک می باشد اقدام خواهد نمود . گفتنی است در این جلسه رئیس اداره آب عدم مداخله این اداره  در دادن انشعاب گاز به شهروندان را اعلام کرد