در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور و انتخابات شهرداران جلسه رسمی شورای اسلامی شهر طالقان به منظور انتخابات اعضای هیات رئیسه سال سوم درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ تشکیل وپس ازتصمیم گیری و رای گیری: ۱-سرکارخانم حمیرا مقیمی رئیس شورا ۲-آقای سید ابوالفضل قاضی میر سعید نایب رئیس وخزانه دار […]

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور و انتخابات شهرداران جلسه رسمی شورای اسلامی شهر طالقان به منظور انتخابات اعضای هیات رئیسه سال سوم درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ تشکیل وپس ازتصمیم گیری و رای گیری:

۱-سرکارخانم حمیرا مقیمی رئیس شورا
۲-آقای سید ابوالفضل قاضی میر سعید نایب رئیس وخزانه دار
۳-آقای سیدمرتضی میرحسینی سخنگوی شورا
۴-آقای شعیب الله فرامرزی عضو شورا و
۵-آقای حامدصادقیان به عنوان منشی و عضو شورا به اتفاق اکثریت آرا انتخاب گردیدند.