اهالی محترم و گرانقدر طالقان: با انتقال نخاله های ساختمانی خود به منطقه آهک دره، نخاله ها را در ابتدای مسیر ورودی رها نکنید، این امر باعث بسته شدن راه و تجمیع نخاله در جاده اصلی خواهد شد که تخلف و مغایر با مقررات است، لذا خواهشمند است نخاله ها را در منتی الیه آهک […]

اهالی محترم و گرانقدر طالقان:

با انتقال نخاله های ساختمانی خود به منطقه آهک دره، نخاله ها را در ابتدای مسیر ورودی رها نکنید، این امر باعث بسته شدن راه و تجمیع نخاله در جاده اصلی خواهد شد که تخلف و مغایر با مقررات است، لذا خواهشمند است نخاله ها را در منتی الیه آهک دره تخلیه نمایید.

با رعایت حقوق شهروندی، حافظ ِ سلامت عمومی و محیط زیست طبیعت زیبای شهرمان باشیم .