آسفالت کوچه پونه 1 و 2 محله گلینک
آسفالت کوچه پونه 1 و 2 محله گلینک ۰۹ آبان ۱۴۰۱

آسفالت کوچه پونه 1 و 2 محله گلینک

عملیات زیرسازی، جدول گذاری، اصلاح هندسی و آسفالت کوچه پونه ۱ و پونه ۲ محله گلینک به همت شهرداری طالقان پایان پذیرفت