آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
۰۲ مرداد ۱۴۰۰

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد:1-احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از […]