آغاز طرح ایمن سازی معابر شهری
۱۶ تیر ۱۳۹۹

آغاز طرح ایمن سازی معابر شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، به منظور افزایش ایمنی تردد در سطح شهر، خیابانهای اصلی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان، عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر و خیابانهای اصلی توسط واحد ترافیک شهرداری  آغاز شد.