آغاز عملیات بتن درجا و تعمیرات نهر، بلوار آیت الله طالقانی روبروی طالقان بیو
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغاز عملیات بتن درجا و تعمیرات نهر